Monthly Archives: August 2015

Forskningsdagane

Den Norske Kreftforening inviterte oss til å delta på forskingsdagane i år. Me vil ha ein forskingsstasjon der me demonstrerer korleis nanopartiklar kan nyttast i kreftbehandling. Den vil vera retta mot skuleelevar, men vil nok vera interessant for forskarspirar i alle aldrar. Viss du er interessert i å finna ut meir om kva me arbeider med, kan du vitja oss på forskingstorget på Festplassen 18 og 19 september. I mellomtida kan du lesa meir på forskingsdagane sine nettsider.

Herfindal